ردیفگروهنام محصولقیمت
1زیور آلاتست کامل مرغ امین750,000
2زیور آلاتانگشتر مرغ آمین180,000
3زیور آلات نیم ست گوشواره و دستبند مرغ آمین 550,000
4لوازم آشپزخانهچاقو تیز کن برقی 350,000